Τι είναι η αισθητική;
Στο ερώτημα αυτό έχουν δοθεί στη διάρκεια των αιώνων και των πολιτισμών πολλές και διάφορες απαντήσεις από φιλόσοφους και στοχαστές. Σε λεξικά διαβάζουμε ότι η αισθητική είναι η αντίληψη για το ωραίο, είναι η επιστήμη ή ακόμα και η φιλοσοφία της τέχνης. Τα αισθητικά αισθήματα είναι η συγκινησιακή κατάσταση που δημιουργείται όταν έχουμε αισθητικές παραστάσεις από φαινόμενα στην αντικειμενική πραγματικότητα ή από τα έργα τέχνης. Είναι βίωμα του ωραίου, του υψηλού, αλλά και του κωμικού ή του τραγικού. Πρόκειται λοιπόν για μια σχέση πνευματική και συγκινησιακή μαζί που φέρνουν ευχαρίστηση στον άνθρωπο.
Τα έργα τέχνης υλοποιούν τα αισθητικά συναισθήματα, τα κάνουν εικόνες και γι’ αυτό το λόγο τα έργα αυτά είναι τόσο κατάλληλα για την αισθητική καλλιέργεια, για την αισθητική αγωγή του ανθρώπου. Επομένως τα έργα τέχνης είναι πηγή έμπνευσης για τον άνθρωπο. Βέβαια, οι δυνατότητες έμπνευσης έχουν στενή σχέση με την ταξική προέλευση του κάθε ανθρώπου, με τη θέση του στην κοινωνία, στην όλη διαδικασία της παραγωγής, τη μόρφωση και την αισθητική του καλλιέργεια. Επομένως, το λεγόμενο  «γούστο» δεν είναι κάτι άσχετο από τη γενικότερη καλλιέργεια του ανθρώπου, παρ’ όλο την πολλαπλά διαδεδομένη άποψη ότι πρόκειται για κάτι το τυχαίο ατομικό.