2 Ιουνίου 2020

περί τηλε-μαθημάτων και εξεταστικής[τηλε]εκπαίδευση

Μέσα σε αυτή τη περίοδο αβεβαιότητας και ανασφάλειας, στην εκπαιδευτική διαδικασία -που έχει πάρει ήδη πολύ διαφορετική μορφή λόγω των τηλεμαθημάτων- έρχεται να προστεθεί και μια ηλεκτρονική εξεταστική. Μια ηλεκτρονική εξεταστική που οι φοιτητές/τριες δεν γνωρίζουν καλά καλά πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί παρότι βρισκόμαστε ήδη λίγες εβδομάδες πριν την έναρξή της. Συγκεκριμένα μετά από την απόφαση της συγκλήτου του ΑΠΘ η οποία έλεγε ότι το εξάμηνο θα ολοκληρωθεί κανονικά και η εξεταστική θα γίνει εξ αποστάσεως, το τμήμα καθηγητών μετά από συνεδρίαση αποφάσισε να ακολουθηθεί η εξ αποστάσεως εξεταστική χωρίς να δώσει καμία διευκρίνηση για τον τρόπο που θα εξεταστεί κάθε μάθημά μας [ή αν όχι κάθε μάθημα το σύνολο των εργαστηριακών ή των θεωρητικών] αλλά αφήνοντας το στην προσωπική επιλογή κάθε καθηγητή ή διδακτικής ομάδας.