6 Απριλίου 2020

τηλε-μαθήματα [?]


// δεν έχουν όλες/οι δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες! η παρουσία στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διδασκαλίας να μην αποτελέσει προαπαιτούμενο για συμμετοχή στις εξετάσεις
// όλες οι σημειώσεις και οι διαλέξεις να ανεβαίνουν διαδικτυακά ώστε να είναι διαθέσιμες σε όλες/ους.
// καμίας μορφής παγίωση των ηλεκτρονικών μαθημάτων!
// προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις ειδικές συνθήκες, εξορθολογισμός της ύλης!

όχι στην εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου